e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

2011-06-30


7 lipca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego. Dz.U. z 22 czerwca 2011r. Nr 130, poz. 760.

7 lipca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu. Dz.U. z 22 czerwca 2011r. Nr 130, poz. 761.

9 grudnia wejdzie w życie ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 8 czerwca 2011r. Nr 117, poz. 678.

1 stycznia wejdzie w życie ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Dz.U. z 13 czerwca 2011r. Nr 122, poz. 696.