e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Osteoporoza - trzecia przyczyna zgonów po chorobach układu krążenia i nowotworach 2011-06-30


Osteoporoza jest trzecią przyczyną zgonów po chorobach układu krążenia i nowotworach. Prof. Ewa Marcinowska-Suchowiejska podkreśla, że niestety tylko 50 proc. chorych na osteoporozę po roku leczenia cały czas stosuje się do przepisanych zaleceń lekarzy.

Jak zaznacza prof. Marcinowska-Suchowiejska, kierownik Kliniki Medycyny Rodzinnej, Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Kości CMPK w Warszawie, tylko konsekwentne zażywanie leków przez wiele lat pozwala na skuteczne leczenie tej choroby.

Profesor Marcinowska-Suchowiejska powołuje się na metaanalizę wystandaryzowanych prób klinicznych. Jest to dowód o najwyższej wiarygodności, którą przeprowadził Belgian Bone Club w 2007 i 2010 r. Według niej, jeśli chodzi o zapobieganie osteoporozie, to najważniejsze jest pokrycie dziennego zapotrzebowania na wapń i witaminę D. W Polsce przy średnim spożyciu wapnia w ilości 400 mg i powszechnym niedoborze witaminy D u osób w 6-8. dekadzie życia dziennie wskazany jest suplement 600-800 mg wapnia elementarnego, jak również 800 IU witaminy D. U osób w starszym wieku witaminę D podaje się w większej dawce - 1000 IU/d przez cały rok.

W przypadku leczenia osteoporozy nie zaleca się hormonalnej terapii zastępczej u kobiet. Zdaniem prof. Marcinowskiej- Suchowiejskiej, powodem tej zmiany jest niedostateczna skuteczność przeciwzłamaniowa kręgów i przedramienia tej terapii oraz podwyższone ryzyko raka sutka i jajników, możliwość nasilenia powikłań sercowo-naczyniowych. Tej terapii mogą się poddać jedynie kobiety z nasilonymi objawami wypadowymi, maksymalnie do 60. roku życia i możliwie w jak najmniejszej dawce.

(PAP)