e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zachodnie Centrum Chorób Serca i Naczyń w Poznaniu 2011-06-30


24 czerwca 2011r. Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Programu wieloletniego pod nazwą: ”Budowa Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Poznaniu”. 21 czerwca projekt został przekazany do uzgodnień zewnętrznych, a uwagi można zgłaszać do 5 lipca 2011r. Program realizuje Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, jako inwestor. Minister Zdrowia sprawuje nadzór nad realizacją Programu.

Wartość Programu uwzględniająca ceny towarów i usług , jakie obowiązują w I kwartale 2011 r. to kwota 500.369 tys. zł. W sumie nakłady z budżetu państwa na jego realizację będą ponoszone do wysokości 489.275 tys. zł. Ma powstać wysokospecjalistyczny szpital, który obejmie pełny zakres świadczeń z diagnostyki i terapii każdego schorzenia i dysfunkcji o podłożu kardiologicznym. Szpital zapewni również opiekę kardiologiczną dzieciom.

(Ministerstwo Zdrowia)