e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zadania lekarza uzdrowiska 2011-06-30


Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska został już opublikowany i przekazany do uzgodnień zewnętrznych 22 czerwca 2011 r. Uwagi można zgłaszać do 5 lipca 2011r.

Rozporządzenie przedstawia dokładne zadania naczelnego lekarza uzdrowiska, które dotyczą między innymi monitorowania wykorzystania naturalnych surowców leczniczych przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego. Rozporządzenie określa również zakres współpracy naczelnego lekarza uzdrowiska z podmiotami tworzącymi w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej czyli podmiotami albo organami, które utworzyły podmiot leczniczy w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej albo jednostki budżetowej.

(Ministerstwo Zdrowia)