e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w czerwcu 2011 r. 2011-07-14


W czerwcu 2011r. szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca maja) wyniosła 11,8 proc. W porównaniu do maja 2011r. spadła o 0,4 punktu procentowego. W analogicznym czasie 2010r. wskaźnik ten obniżył się również o 0,4 punktu (z 12,1 proc.do11,7proc.). Bezrobotnych było 1 884 600 osób, a pracodawcy zgłosili 68 100 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.

W czerwcu 2011 roku spadek stopy bezrobocia (w graniach od 0,9 punktu do 0,2 punktu) odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy był w województwie warmińsko - mazurskim, a najsłabszy w województwie mazowieckim.

Względny (procentowy) spadek liczby bezrobotnych w czerwcu 2011 roku odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy był w województwie:

  • pomorskim - o 5,5 proc.(o 5,8 tys. osób);
  • warmińsko-mazurskim - o 5,5 proc.(o 5,7 tys. osób);
  • zachodniopomorskim - o 5,2 proc.(o 5,6 tys. osób).
Czerwiec to kolejny miesiąc, w którym odnotowano znaczny spadek liczby bezrobotnych. Urzędy pracy podpowiadają, że do obniżenia się bezrobocia przyczyniła się sukcesywnie zwiększająca się liczba wyłączeń z ewidencji. Przyczyny wyrejestrowań były różne, zwłaszcza:

  • podjęcie prac sezonowych (m.in. w turystyce, budownictwie, przy zbiorach owoców leśnych, itd.),
  • niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy oraz dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego.
W dalszym ciągu na niskim poziomie utrzymują się nowe rejestracje bezrobotnych.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w czerwcu 2011 roku wyniosła 68,1 tys. W porównaniu do maja 2011 r. spadła o 8,2 tys. (o 10,8proc.).

Spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w czerwcu 2011 roku odnotowano w czternastu województwach, a ich spadek względny zamykał się w przedziale od 38,1proc.w województwie podlaskim, do 1 proc. w województwie mazowieckim.

Wzrost liczby ofert pracy odnotowano tylko:

  • w województwie kujawsko-pomorskim - o 16,8proc.
  • w województwie lubuskim – o 11,7proc.
(Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)