e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Ustawy z rządowego pakietu ustaw zdrowotnych 2011-07-14


Weszły już w życie zapisy ustaw o działalności leczniczej oraz o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Są to ważne ustawy z rządowego pakietu zdrowotnego.

Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DzU 2011 nr 112, poz. 654), wprowadza obowiązek przekształcania lecznic w spółki. Gdy szpital nie zostanie przekształcony i będzie miał na koniec roku ujemny wynik finansowy to wówczas samorząd będzie miał trzy miesiące od zatwierdzenia sprawozdania finansowego na pokrycie tego ujemnego wyniku finansowego. Inaczej będzie miały 12 miesięcy na zmianę formy prawno-organizacyjnej szpitala lub jego likwidację. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1991 nr 91 poz. 408) już nie obowiązuje.

Ustawa z 28 kwietnia o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (DzU nr 113, poz. 658) zakłada likwidację stażu lekarskiego i zmienia system kształcenia medyków, którzy rozpoczynające studia 1 października 2012 roku. Od 2013 roku Lekarski Egzamin Państwowy lub Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy zastąpi Lekarski Egzamin Końcowy (LEK) oraz Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy (LDEK).

(prawapacjenta.eu)