e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowelizacja ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym 2011-07-14


7 lipca weszła w życie nowelizacja ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej, która wprowadza sporo zmian dotyczących leczenia uzdrowiskowego i zagospodarowania przestrzennego kurortów.

Nowe przepisy rozszerzają definicję lecznictwa uzdrowiskowego czyli obejmie ona także rehabilitację uzdrowiskową. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego będzie mógł kierować pacjenta do sanatorium na leczenie oraz rehabilitację. Natomiast kwestię warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza są zawarte w zarządzeniu nr 30/2011/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 29 czerwca 2011 r.
Zgodnie z ustawą, szpital uzdrowiskowy nie musi zapewniać chorym leczenia farmakologicznego. Zadaniem takiego szpitala jest zwłaszcza przeprowadzanie zabiegów i zapewnienie korzystania z naturalnych surowców leczniczych oraz urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego.

Gminy uzdrowiskowe mają dwa lata na sporządzenie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy ochrony uzdrowiskowej. Obowiązek posiadania takiego planu dotyczy strefy A (najbardziej chronionej). Wynika on z art. 1 i 7 ustawy z 4 marca 2011 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej.
Strefa A to budynki związane z lecznictwem i obiekty służące obsłudze pacjenta lub turysty, np. pensjonaty, restauracje i kawiarnie. Obiekty, które służą obsłudze pacjenta lub turysty nie mogą utrudniać funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego. W strefie A obowiązuje zakaz budowy m.in. stacji paliw i obiektów handlowych o powierzchni większej niż 400 m kw.

(rynekzdrowia.pl)