e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Osoby głuche chcą wybierać tłumacza języka migowego 2011-07-28


Osoby głuche i słabo słyszące chcą wybierać tłumacza języka migowego w kontaktach z urzędami. Niestety projekt ustawy o języku migowym nie daje im takiej możliwości. Na ten temat dyskutowali posłowie sejmowej Komisji Polityki Społecznej.

Projekt ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się tworzy rejestr tłumaczy języka migowego, który jest prowadzony przez wojewodów w formie elektronicznej. Gdy ustawa wejdzie już w życie, organy administracji publicznej będą musiały zapewnić osobom głuchym tłumacza języka migowego. Osoby głuche będą musiały zgłosić chęć skorzystania z takiej pomocy co najmniej trzy dni robocze wcześniej. Wyjątek stanowią nagłe sytuacje.

Zdaniem posła Marka Plura (PO), osoby głuche powinny mieć możliwość wyboru tłumacza spośród nazwisk tłumaczy, umieszczonych w rejestrze. Obecnie w Polsce mamy 233 takich tłumaczy, a prowadzenie ich rejestru przewiduje właśnie projekt ustawy o języku migowym. Przeciwny temu jest wiceminister pracy i polityki społecznej Jarosław Duda, a Danuta Stępień z Polskiego Związku Głuchych stwierdziła, że strona społeczna popiera to rozwiązanie.

Zgodnie z projektem, osoby głuche powinny mieć zapewnionego tłumacza języka migowego w kontaktach z organami administracji publicznej oraz udostępnienie im dokumentów w formie dla nich zrozumiałej. Osoba głucha w kontaktach z organami administracji publicznej, policją, strażą pożarną i strażami gminnymi będzie mogła korzystać z pomocy wyznaczonej przez siebie osoby (nie chodzi o tłumacza). Projekt zawiera również stawki tłumacza języka migowego i wysokość dofinansowania do szkoleń dla nich. Według projektu ma powstać 17-osobowa Polska Rada Języka Migowego. Nowe przepisy mają wejść w życie od kwietnia 2012 roku.

(PAP)