e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczący specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów 2011-07-28


Resort Zdrowia zamieścił na swojej stronie internetowej projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

Zgodnie z opinią konsultanta krajowego w dziedzinie ortodoncji stwierdzono, że odbywanie rocznego stażu z innych niż ortodoncja dziedzin stomatologii nie jest uzasadnione. Projekt zawiera zmiany dotyczące lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania szkolenia specjalistycznego w dziedzinie ortodoncji począwszy od postępowania kwalifikacyjnego 1-31 marca 2012 r.
Projekt został przekazany do uzgodnień zewnętrznych, a uwagi można zgłaszać do 29 lipca.

(Ministerstwo Zdrowia)