e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowe przepisy dotyczące wypłacania becikowego 2011-07-28


Od 2011 roku zmieniają się zasady przyznawania tzw. becikowego. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że aby otrzymać tzw. becikowe, trzeba będzie przedstawić zaświadczenie, że kobieta od co najmniej 10. tygodnia ciąży była pod opieką.

Od 2011 roku wchodzą w życie przepisy zmieniające zasady wypłacania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. becikowego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.
Wypłata „becikowego” będzie zależała od przedstawienia zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu. Wzór zaświadczenia zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Ten przepis nie jest nowy, bo został wprowadzony pod koniec 2009 roku ,ale jednak spotkał się z wieloma protestami.

Resort zdrowia tłumaczy, że według ekspertów okres do 10. tygodnia ciąży jest najważniejszy dla rozwoju zarodka i płodu. Od 17 dnia do siódmego tygodnia powstaje większość narządów i tkanek. Wczesne i częste wizyty kobiety w ciąży u ginekologa pozwalają na szybkie podjęcie działań profilaktycznych i leczniczych w przypadkach występowania powikłań lub zagrożeń we wczesnym okresie ciąży.
Argumenty protestujących były m.in. takie, że w niektórych regionach Polski na wizytę u ginekologa długo się czeka, organizacje kobiece podkreślały, że nie zawsze kobieta wie o tym, że jest w ciąży już w 10. tygodniu.

MPiPS w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia zawiesiło więc kwestionowany wymóg do końca 2011 roku. W tym czasie miały być przeprowadzone kampanie informującej kobiety o tym, jak ważne jest przeprowadzanie badań lekarskich w jak najwcześniejszym okresie ciąży.

W marcu 2010 roku znowelizowano ustawę dotyczącą wypłacania tzw. becikowego i do końca 2011 roku, aby otrzymać świadczenia, wystarczy udowodnić co najmniej jedną wizytę u ginekologa lub położnej w czasie ciąży.

(PAP)