e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Środki na realizację programu POLKARD w 2011 r. 2011-07-28


Ministerstwa Zdrowia opublikowało na swojej stronie komunikat, który dotyczy realizatorów i środków przeznaczonych na realizację w 2011 r. Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD.
Fundusze przyznano m.in. na:

  • zakup echokardiografów, średniej klasy aparatów do USG Doppler naczyń obwodowych, aparatury do diagnostyki bezdechu sennego, aparatury dla funkcjonujących oddziałów i klinik kardiochirurgii ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej,
  • modernizację lub zakup aparatury do pracowni elektrofizjologii, aparatury medycznej dla oddziałów udarowych.
Resort przeznaczył również pieniądze na zakup aparatury do 24-godzinnej rejestracji EKG, systemów monitorujących, systemu elektroanatomicznego 3 D, zestawu do krioablacji w zaburzeniach rytmu serca i polifizjografu dla oddziałów kardiologii dziecięcej.

(Ministerstwo Zdrowia)