e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Powstaje centrum urazowe w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie 2011-08-10


Centrum urazowe tworzone w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie będzie przyjmować pacjentów z całego Mazowsza. Zasięg udzielania pomocy przez centrum może być większy jeżeli zastosowany zostanie transport lotniczy.

Centrum urazowe w WIM powinno zacząć działać na początku listopada 2011 roku. Wówczas ci, którzy będą w stanie nagłego zagrożenia życia, otrzymają w nowej placówce kompleksową pomoc medyczną, w tym szybką diagnostykę.

Obecnie kupowana jest niezbędna wysokospecjalistyczna aparatura medyczna i sprzęt informatyczny. Ośrodek ma kosztować ponad 11,2 mln zł, z czego 9,55 mln zł dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (reszta to dotacja celowa z Ministerstwa Zdrowia).
Sieć centrów ma zmniejszyć wskaźniki śmiertelności i niepełnosprawności związane z nagłymi stanami zagrożenia życia. Odsetek tzw. zgonów do uniknięcia sięga w Polsce 20-25 proc. Wysoka jest także śmiertelność pourazowa (co roku z powodu ciężkich lub wielonarządowych urazów umiera ok. 30 tys. osób) i wskaźnik kalectwa pourazowego. Kalectwo pourazowe dotyka obecnie ok. 40 proc. pacjentów, którzy ulegli urazom powstałym w wyniku wypadków drogowych, pożarów, katastrof budowlanych ale i naturalnych.

Powołanie centrów ma również skrócić czas potrzebny do udzielenia pomocy i zapewnić kompleksowość wykonywanych czynności medycznych przy jednoczesnej znaczącej poprawie jakości opieki.

(Źródło: rynekzdrowia.pl)