e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w lipcu 2011 r. 2011-08-10


W lipcu 2011r. szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego(na podstawie liczby pracujących z końca czerwca br.) wyniosła 11,7%. W porównaniu do czerwca 2011r. spadła o 0,1 punktu procentowego. Liczba bezrobotnych wyniosła 1 863 300 osób. Pracodawcy zgłosili 63 100 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.

Stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca czerwca br.) wyniosła w lipcu 2011 roku 11,7%. W porównaniu do czerwca 2011r. spadła o 0,1 punktu procentowego. W analogicznym czasie 2010 roku wskaźnik ten obniżył się o 0,2 punktu (z 11,7% do 11,5%).

W lipcu 2011 roku spadek stopy bezrobocia odnotowano w 12-tu województwach i był w przedziale od 0,3 punktu procentowego do 0,1 punktu procentowego. Najsilniejszy spadek odnotowano w województwie zachodniopomorskim (0,3 punktu). W województwie mazowieckim i świętokrzyskim, natężenie bezrobocia w porównaniu do czerwca 2011r. nie zmieniło się, a w dwóch województwach tj.: podkarpackim i podlaskim nieznacznie wzrosło (o 0,1 punktu).

Liczba bezrobotnych w końcu lipca 2011 roku wyniosła 1863,3 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy). W porównaniu do końca czerwca 2011 roku spadła o 20,0 tys. osób (tj. o 1,1 %).

Spadek odnotowany w lipcu 2011 roku był słabszy w porównaniu do tego samego okresu w 2010 roku, kiedy to liczba bezrobotnych spadła o 31,1 tys. osób (o 1,7%).

Względny (procentowy) spadek liczby bezrobotnych w lipcu 2011 roku odnotowano w 14-tu województwach. Najsilniejszy był w województwie:

 • zachodniopomorskim - o 1,9% (o 2,0 tys. osób);
 • lubelskim - o 1,7% (o 2,0 tys. osób);
 • pomorskim - o 1,6% (o 1,6 tys. osób);
 • kujawsko-pomorskim - o 1,5% (o 2,1 tys. osób);
 • śląskim - o 1,5% (o 2,8 tys. osób).
Nieznaczny wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w województwach:

 • podlaskim (o 0,4 tys. osób tj. o 0,7%),
 • podkarpackim (o 0,2 tys. osób tj. o 0,2%).
Spadek liczby bezrobotnych w lipcu 2011 w porównaniu do czerwca 2011 odnotowano wśród mężczyzn (o 11,3 tys. ), a liczba bezrobotnych kobiet wzrosła (o 8,7 tys.). Sytuacja taka miała miejsce również w lipcu 2010 roku. Wiąże się ona z faktem, że to zwłaszcza mężczyźni podejmują prace sezonowe w budownictwie i rolnictwie.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w lipcu 2011 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 63,1 tys. W porównaniu do czerwca 2011 roku spadła o 5,2 tys. (o 7,6%).

W lipcu 2010 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 90,4 tys. ofert pracy (o 0,4 tys., czyli o 0,5 % mniej niż w czerwcu 2010 r.).

Spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w lipcu 2011 roku odnotowano w 12- tu województwach. Występował on w przedziale od 20,9% (1,4 tys. ofert) w województwie dolnośląskim do 2,8% (0,1 tys. ofert) w województwie zachodniopomorskim.

Wzrost liczby ofert pracy odnotowano w województwach:

 • opolskim,
 • podlaskim,
 • świętokrzyskim,
 • wielkopolskim.
Zdecydowanie najsilniejszy względny wzrost odnotowano w województwie podlaskim (o 50,2%, czyli o 0,5 tys. ofert).

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)