e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Ułatwienia dla niepełnosprawnych i niewidomych biorących udział w wyborach 2011-08-10


1 sierpnia wszedł w życie Kodeks Wyborczy, który wprowadza nowe rozwiązania m.in. głosowanie korespondencyjne i nakładki na karty wyborcze w alfabecie Braille'a dla osób niepełnosprawnych. Po raz pierwszy w wyborach do Sejmu i Senatu będzie można głosować przez pełnomocnika.

Z danych PKW wynika, że w ostatnich wyborach parlamentarnych w 2007 r. z głosowania musiało zrezygnować 1-2 mln osób, które miały ograniczone możliwości ruchowe. W tym roku po raz pierwszy w wyborach parlamentarnych niepełnosprawni będą mogli zagłosować listownie. Z takiej możliwości może skorzystać wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ale musi poinformować o tym właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) najpóźniej do poniedziałku 19 września.

Co powinno zawierać zgłoszenie:

  • nazwisko i imię (imiona),
  • imię ojca,
  • datę urodzenia,
  • pesel,
  • oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców,
  • adres stałego zamieszkania,
  • informację, o jakie wybory chodzi,
  • kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Następnie wyborca otrzyma tzw. pakiet wyborczy (za pośrednictwem Poczty Polskiej lub bezpośrednio od urzędnika) który będzie zawierał m.in.: kopertę zwrotna, kopertę na karty wyborcze, same karty oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Wyborca może zaznaczyć, iż chce zagłosować przy pomocy nakładki w alfabecie Braille'a, to ona również znajdzie się w przesyłce.

Nowym przepisem jest również możliwość zagłosowania przez osoby niewidzące lub niedowidzące w lokalu wyborczym przy pomocy nakładki w języku Braille'a. Przy każdym otworku będą na niej w alfabecie Braille'a podane numery pozycji kandydatów na liście, ale nie będzie imion i nazwisk kandydatów. Aby zagłosować na wybranego kandydata wyborca będzie musiał zatem znać jego pozycję na liście i numer listy, z której kandyduje.

Wyborcy, którzy będą korzystać z nakładki, muszą zgłosić to właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) do 26 września. Również do 26 września wyborcy, którzy chcą głosować w lokalu wyborczym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, muszą złożyć wniosek o wpisanie ich do spisu wyborców głosujących w takim właśnie lokalu. W wyborach tych niepełnosprawni wyborcy oraz osoby, które ukończyły 75. rok życia, mogą zagłosować przez pełnomocnika. Takie osoby muszą natomiast najpóźniej do 10. dnia przed wyborami złożyć odpowiedni wniosek do urzędu. Urzędnik umówi się z wyborcą na sporządzenie aktu pełnomocnictwa w miejscu wyznaczonym przez wyborcę.

Z instytucji pełnomocnika oraz z nakładek w języku Braille'a mogą skorzystać tylko osoby głosujące w kraju.

(Źródło: PAP)