e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2011-08-25


19 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska. Dz.U. z 4 sierpnia 2011r. Nr 161, poz. 976.