e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zadania naczelnego lekarza uzdrowiska 2011-08-25


19 sierpnia weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska. Obowiązek wyznaczenia takiej osoby przez wojewodę wprowadziły przepisy znowelizowanej w marcu 2011r. ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych.

Naczelny lekarz uzdrowiska otrzymał szerokie kompetencje kontrolne. Ma obowiązek m.in.: kontrolować warunki zakwaterowania i wyżywienia pacjentów w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, wyposażenie tych zakładów w aparaturę lub sprzęt medyczny, nadzorować i kontrolować jakość świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego. Ma również zająć się rozpatrywaniem skarg i wniosków kuracjuszy.

Znowelizowana ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych wprowadziła także zmiany dotyczące powoływania i zatrudniania naczelnych lekarzy uzdrowisk. Zostać naczelnym lekarzem uzdrowiska jest łatwiej, bo skróciła wymóg stażu pracy w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego do 5 lat dla osób, które posiadają tytuł specjalisty z zakresu balneologii i medycyny fizykalnej.
Dzięki zmianom, o te funkcje mogą się ubiegać osoby, które nie posiadają tytułu specjalisty w przedmiotowych kierunkach, ale mają tytuł specjalisty zgodnym z kierunkiem leczniczym prowadzonym w uzdrowisku oraz udokumentowanym rozpoczęciem specjalizacji z zakresu balneologii i medycyny fizykalnej oraz co najmniej 10-letnim stażem pracy w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego.

(Źródło: PAP)