e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zmiany ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty 2011-08-25


Ministerstwo Zdrowia zamieściło na swojej stronie internetowej projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który wprowadza m.in. definicję umiejętności.

Projekt wprowadza definicję umiejętności, jako "określonych kwalifikacji i kompetencji zawodowych obejmujących część zakresu danej dziedziny medycyny albo kilku dziedzin medycyny lub będących umiejętnością udzielania określonego świadczenia zdrowotnego". Zgodnie z definicją "lekarz uzyskiwać będzie świadectwo umiejętności po odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu po jego zakończeniu".

(Źródło: Ministerstwo Zdrowia)