e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Osoba niesłysząca będzie mogła w urzędzie skorzystać z pomocy tłumacza 2011-08-25


Od 1 kwietnia 2012 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Urzędy będą musiały zapewnić osobie niesłyszącej pomoc pracownika, który zna język migowy lub tłumacza.

Osoba, która będzie miała potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza w urzędzie, będzie musiała to zgłosić trzy dni wcześniej. Korzystanie z takiej usługi będzie bezpłatne.
Zgodnie z ustawą, osoby niesłyszące i członkowie ich rodzin będą mogli otrzymać dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na naukę wybranej formy komunikacji migowej.

(Źródło: Rynek Zdrowia)