e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2011-09-08


9 września wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego. Dz.U. z 25 sierpnia 2011r. Nr 175, poz. 1043.

1 października wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. Dz.U. z 1 września 2011r. Nr 182, poz. 1086.