e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w sierpniu 2011 r. 2011-09-08


W sierpniu 2011r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 11,6 proc. W porównaniu do lipca spadła o 0,1 punktu procentowego. W analogicznym czasie 2010 roku wskaźnik ten obniżył się także o 0,1 punktu - z 11,5 proc. do 11,4 proc.

W sierpniu 2011 roku spadek stopy bezrobocia o 0,1 punktu odnotowano w ośmiu województwach. W siedmiu województwach natężenie bezrobocia w stosunku do lipca 2011r. nie zmieniło się. Nieznaczny wzrost stopy bezrobocia (o 0,1 punktu procentowego) odnotowano tylko w województwie warmińsko-mazurskim.

Liczba bezrobotnych w końcu sierpnia 2011 roku wyniosła 1856,3 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy). W porównaniu do końca lipca 2011 roku spadła o 6,9 tys. osób (czyli o 0,4 proc.). Względny spadek odnotowany w sierpniu 2011 roku był słabszy, niż odnotowany w tym samym czasie w 2010 roku, kiedy to liczba bezrobotnych spadła o 0,7 proc. (o 12,7 tys. osób).
Względny (procentowy) spadek liczby bezrobotnych w sierpniu 2011 roku w porównaniu do lipca 2011 roku odnotowano w jedenastu województwach. Najsilniejszy był w województwach kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim i wyniósł 1,2 proc. W trzech województwach odnotowano w tym czasie nieznaczny względny wzrost liczby bezrobotnych:

  • podkarpackim – o 0,4 proc.,
  • podlaskim – o 0,1 proc.,
  • warmińsko-mazurskim o 0,3 proc.
W województwach małopolskim i opolskim bezwzględny spadek liczby bezrobotnych był minimalny.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w sierpniu 2011 roku wyniosła 71,9 tys. W porównaniu do lipca 2011 roku wzrosła o 8,8 tys. (o 14 proc.). W sierpniu 2010 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 87,9 tys. ofert pracy - o 2,5 tys., czyli o 2,7 proc. mniej, niż w lipcu 2010 r. Wzrost liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w sierpniu 2011 roku odnotowano w trzynastu województwach (w przedziale od 36,5 proc. w województwie podkarpackim do 1,7 proc. w województwie kujawsko-pomorskim). W trzech województwach odnotowano spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Najsilniejszy względny był w województwie warmińsko-mazurskim (o 8,1 proc.).

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)