e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Trwają prace nad nowymi programami terapeutycznymi 2011-09-08


Ministerstwa Zdrowia omówiło projekty kolejnych programów terapeutycznych. Trzy zostały skierowane do konsultacji społecznych.

Ustalenia dotyczyły pięciu programów. Trzy projekty skierowano do konsultacji społecznych:

  • Pierwszy z nich to modyfikacja terapeutycznego programu zdrowotnego leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B (modyfikacja polega na dodaniu do opcji leczenia substancji czynnej tenofowir).
  • Drugim to modyfikacja terapeutycznego programu zdrowotnego leczenia raka nerki (modyfikacja polega m.in. na dodaniu do opcji leczenia substancji czynnej sorafenib i ewerolimus stosowanych w II linii terapii oraz zmiana kryteriów kwalifikacji do leczenia substancją czynną sunitynib).
  • Trzecim projekt to terapeutyczny program zdrowotny leczenia zaawansowanego włokniakomięsaka skóry przy wykorzystaniu substancji czynnej imatynib.
Projekt terapeutycznego programu zdrowotnego leczenia raka jelita grubego został skierowany do konsultacji wewnętrznych, a projekt terapeutycznego programu zdrowotnego leczenia cystynozy nefropatycznej został skierowany do oceny przez Agencję Oceny Technologii Medycznych.

(Źródło: Ministerstwo Zdrowia)