e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Niepełnosprawni na rynku pracy 2011-09-22


Organizacje, które zrzeszają pracodawców doszły do porozumienia z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie zmian w znowelizowanej ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Przedsiębiorcy uważają, że wprowadzenie uzgodnień w życie może poprawić sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Czystości, Marek Kowalski podkreślił, że powiodło się uzgodnienie wzmocnienia pozycji Rady Nadzorczej PFRON, odmrożenie rewaloryzacji podstawy dofinansowania, uszczelnienie systemu udzielanych ulg i wydłużenie do roku 2014 obniżenia stóp procentowych dofinansowania.
Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, która niedawno zostało uchwalona doprowadziła do pogorszenia sytuacji niepełnosprawnych na rynku pracy. Nowe przepisy okazały się niekorzystne zwłaszcza dla osób z uprawnieniami emerytalnymi. W marcu 2011r., czyli wówczas, gdy pracodawcy utracili prawo do dopłat do wynagrodzeń dla tej grupy niepełnosprawnych, pracę straciło aż 28 tys. osób.

Nowelizacja wprowadziła też ograniczenia w możliwości skorzystania ze środków ZFRON na zakup leków, dofinansowanie czy rehabilitację. W sumie w ciągu 6 miesięcy zatrudnienie osób niepełnosprawnych zmniejszyło się prawie o 25 tys. Zmniejszyła się też liczba małych firm prowadzonych przez niepełnosprawnych.

(Podatki.biz)