e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Uczniowie mają kłopoty ze słuchem 2011-09-22


Raport Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, który przeprowadził ogólnopolskie badania słuchu wskazuje, że co piąty uczeń w województwie łódzkim ma problemy ze słuchem, a co czwarty z mówieniem. Niestety 60 proc. rodziców dzieci, u których stwierdzono problemy ze słuchem, nie zdawało sobie sprawy z problemu.

Kłopoty ze słuchem łatwo zauważyć już w przedszkolu. Jeśli pracuje tam logopeda, można to szybko zdiagnozować. Dzieci, u których nie zdiagnozowano wcześniej wad słuchu, zazwyczaj mają problemy w szkole - złe oceny i powstające zaległości.
Wprowadzenie powszechnych badań słuchu wśród uczniów to jeden z priorytetów w zakresie ochrony zdrowia polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Wnioski z nowych badań słuchu u dzieci zostały przedstawione na forum UE.

(Źródło: dzienniklodzki.pl)