e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Narodowy Program Leczenia Hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych pozytywnie zaopiniowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych 2011-09-22


Narodowy Program Leczenia Hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych na lata 2012-2018 został pozytywnie zaopiniowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych. Minister Zdrowia Ewa Kopacz podkreśla, że nowy program jest zdecydowanie bogatszy, niż ten, który obowiązywał dotychczas.

Pani Minister poinformowała, że obecnie nakłady na czynniki krzepnięcia to blisko 210 mln zł, a cztery lata temu finansowanie wynosiło 117 mln zł. Do 2014 r. poziom finansowania ma wynosić 314 mln zł.
W programie leczenia hemofilii znalazły się czynniki rekombinowane, a nie tylko czynniki osoczopochodne.
Minister zaznaczyła, że od 2008 r. jest prowadzony program profilaktyczny w zakresie hemofilii dla dzieci od 0 do 18 lat. Na dostępność czynników krzepnięcia w ramach profilaktyki dla dzieci resort przeznacza średnio od 40 do 50 mln zł rocznie.

Ewa Kopacz zapowiedziała, że od 2012 roku wszystkie dzieci, które urodzą się z hemofilią, będą mogły być leczone lekami rekombinowanymi.

(Źródło: Rynek Zdrowia)