e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Trwają prace nad Niebieską Kartą 2011-09-22


Rada Ministrów zajęła się projektem rozporządzenia w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta", który nakłada na pracowników ochrony zdrowia obowiązek do wszczynania procedury poprzez wypełnienie powyższego formularza w obecności osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Lekarz ma wszczynać procedurę w następującej sytuacji:

  • zgłoszenia się pacjenta dotkniętego przemocą w rodzinie do izby przyjęć,
  • interwencji zespołów ratownictwa medycznego u pacjenta dotkniętego przemocą w rodzinie,
  • w przypadku stwierdzenia zaniedbań w zakresie funkcji rodzicielskich lub opiekuńczych w miejscu realizowania wezwania oraz specjalistycznego zaopatrzenia lub hospitalizacji pacjenta dotkniętego przemocą rodzinie.
(Źródło: Rynek Zdrowia)