e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Strategia zwalczania chorób niezakaźnych 2011-09-22


19-20 września 2011r. delegacja polska pod przewodnictwem Adama Fronczaka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia wzięła udział w Spotkaniu Wysokiego Szczebla Zgromadzenia Ogólnego ONZ ws. chorób niezakaźnych, które odbyło się w Nowym Jorku.

W komunikacie MZ podano, że rok 2011 w kręgach organizacji międzynarodowych poświęcony jest wypracowaniu strategii zwalczania chorób niezakaźnych.
Już po raz drugi w historii ONZ, Zgromadzenie Ogólne zajmuje się tematem związanym ze zdrowiem. Świadczy to o rosnącej wadze tematyki zdrowotnej wśród problemów globalnych (w 2001 r. dyskutowano na temat AIDS). To spotkanie ws. chorób niezakaźnych jest jednym z najważniejszych tegorocznych spotkań międzynarodowych. Ma ono spowodować wzrost świadomości w zakresie poruszanej problematyki zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

(Źródło: Ministerstwo Zdrowia)