e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2011-09-22


27 września wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1. Dz.U. z 12 września 2011r. Nr 188, poz. 1123.

17 grudnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. Dz.U. z 16 września 2011r. Nr 194, poz. 1152.