e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2011-10-05


12 października wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Dz.U. z 27 września 2011r. Nr 202, poz. 1191.