e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię na lata 2012-2018 2011-10-05


Ministerstwo Zdrowia opublikowało na swojej stronie internetowej komunikat na temat Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018. Ministerstwo Zdrowia wraz z m.in. Stowarzyszeniem Chorych na Wrodzone Skazy Krwotoczne i Polskim Stowarzyszeniem Chorych na Hemofilię opracowało program, który ostał podpisany przez minister Ewę Kopacz.

Program jest kontynuacją części zadań realizowanych w latach 2005-2011 w ramach programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Leczenia Hemofilii".
Ogólny cel programu to poprawa wyników leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne oraz poprawa jakości życia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne. Komunikat, który można znaleźć na stronie MZ zawiera nowe elementy zawarte w Programie.

(Źródło: Ministerstwo Zdrowia)