e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2011-10-20


1 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2012 r. Dz.U. z 14 października 2011r. Nr 220, poz. 1309.

1 kwietnia wejdzie w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Dz.U. z 3 października 2011r. Nr 209, poz. 1243.