e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Kontraktowanie świadczeń leczenia stomatologicznego 2011-10-20


Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował na swojej stronie internetowej komunikat na temat kontraktowania świadczeń leczenia stomatologicznego.

Płatnik informuje, że ze względu na brak zmiany przepisów wydanych na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w odniesieniu do leczenia stomatologicznego proces zawierania umów oraz ustalania warunków (dla umów wieloletnich niewygasających 31 grudnia 2011 roku) od 1 stycznia 2012 roku, będzie przebiegał w oparciu o dotychczasowe przepisy.

NFZ poinformował także, że natychmiast zostanie wydane zarządzenie prezesa NFZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeń leczenia stomatologicznego.

(Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia)