e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Spadła liczba ofiar malarii 2011-10-20


Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) podali, że w ostatniej dekadzie o 38 proc. spadła w liczba ofiar malarii.Za kolejne 10 lat choroba ta może zostać całkowicie wykluczona w co trzecim dotkniętym nią kraju. Malarią w 108 krajach zagrożonych jest aż 3,3 mld ludzi. Jest to 40 proc. światowej populacji. Tylko w 2009 r. zmarło na nią 781 tys. Tak wynika z najnowszych dostępnych danych, które opublikował Global Malaria Program. Większość ofiar tej choroby zamieszkuje Afrykę.

Malarię próbowano już ostatecznie wyeliminować w niektórych regionach tropikalnych w latach 1955-1972. Najnowsze dane pokazują, że:

  • zachorowalność na malarię wyeliminowano w siedmiu krajach,
  • w kolejnych dziesięciu liczba zakażeń oscyluje wokół zera,
  • w dziesięciu następnych państwach podjęto działania, by przestała zagrażać miejscowej ludności.
Z raportu wynika, że w Afryce w ostatnich 10 latach uratowano życie 1,1 mln ludzi dzięki zastosowaniu środków owadobójczych, wczesnej diagnostyki i bardziej skutecznego leczenia. W tym samym czasie środki przeznaczane na walkę z malarię wzrosły ze 100 mln dolarów w 2003 r. do 1,5 mld dolarów w 2010 r.

(Źródło: PAP)