e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy we wrześniu 2011 roku 2011-10-20


We wrześniu 2011r. szacunkowa stopa bezrobocia (na podstawie liczby pracujących z końca sierpnia 2011r.) wyniosła 11,7 proc. W porównaniu do sierpnia 2011r.wzrosła o 0,1 punktu procentowego. We wrześniu 2010 roku wskaźnik ten kształtował się na poziomie 11,5 proc. i wzrósł, w porównaniu do sierpnia 2010 roku, także o 0,1 punktu procentowego.

Wzrost stopy bezrobocia we wrześniu br. (w granicach od 0,1 do 0,2 punktu) odnotowano w siedmiu województwach. Najwyższy był w województwie pomorskim i warmińsko-mazurskim. W pozostałych dziewięciu województwach (dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim i wielkopolskim) natężenie bezrobocia w porównaniu do sierpnia nie zmieniło się.

Liczba bezrobotnych w końcu września 2011 roku wyniosła 1 862,8 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy). W porównaniu do końca sierpnia 2011 roku wzrosła o 7,5 tys. osób (o 0,4 proc.). We wrześniu 2010 roku miał również miejsce wzrost liczby bezrobotnych w porównaniu do sierpnia 2010 o 12,4 tys. osób (0,7 proc.).
Względny (procentowy) wzrost liczby bezrobotnych we wrześniu 2011 roku odnotowano w dwunastu województwach. Najsilniejszy był w województwie pomorskim, o 1,8 proc. (tj. o 1,8 tys. osób) oraz w województwie warmińsko-mazurskim, o 1,1 proc. (tj. o 1,1 tys. osób). W trzech województwach (lubelskim, lubuskim i świętokrzyskim) odnotowano spadek liczby bezrobotnych. Tylko w województwie dolnośląskim liczba bezrobotnych w porównaniu do sierpnia 2011r. zmniejszyła się tak znikomo, że nie wpłynęło to na zmianę liczby bezrobotnych w wielkościach względnych.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy we wrześniu 2011 r. wyniosła 68,5 tys. W porównaniu do miesiąca poprzedniego spadła o 4 tys. (o 5,5 proc.). Dla porównania we wrześniu 2010 roku do urzędów pracy zgłoszono 99 tys. ofert pracy, czyli o 11,1 tys. (o 12,7 proc.) więcej, niż w sierpniu 2010 roku. Względny (procentowy) spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej we wrześniu 2011 roku w porównaniu do sierpnia 2011 roku odnotowano w jedenastu województwach. Największy względny spadek wystąpił w:

  • województwie lubelskim (o 25,5 proc., czyli o 900 ofert),
  • województwie dolnośląskim (o 22,3 proc., tj. o 1,6 tys. ofert).
W pozostałych pięciu województwach (kujawsko-pomorskim, małopolskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim) nastąpił wzrost liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Największy względny wzrost, który wyniósł 14,5 proc., wystąpił w województwach małopolskim (wzrost o 700 ofert) oraz warmińsko-mazurskim (wzrost o 400 ofert).

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)