e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zmiana przepisów BHP ws. promieniowania optycznego 2011-10-20


Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie ws. bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne zawiera zmianę przepisów BHP dotyczących pracy związanej z narażeniem pracownika na promieniowanie optyczne. Projektowane zmiany są zgodne z nowymi regulacjami Ministra Zdrowia. Część laserów i lamp została uznana jako niegroźne dla pracowników.

Nowelizacja ma zmienić rozporządzenie MPiPS z 27 maja 2010 r. ws. bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne. Zmiany dotyczą zwłaszcza § 3 i są spowodowane tym, że konieczne jest uwzględnienie wyników badań i pomiarów przeprowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia (nowe rozporządzenie z 2 lutego 2011 r. ws. badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy). Wcześniejsze przepisy nie obejmowały pomiarów promieniowania optycznego (nielaserowego i laserowego).

Według projektu rozporządzenia, pracodawca nie będzie musiał rozpatrywać promieniowania optycznego w zakładzie pracy jako szkodliwego, gdy poziom ekspozycji nie przekracza 0,4 wartości MDE. Zgodnie z § 3 projektu, za bezpieczne uznane są stosowane zgodnie z przeznaczeniem:

  • lampy użytkowane w oświetleniu ogólnym;
  • lampy zaklasyfikowane do grupy wolnej od ryzyka (wg Polskiej Normy PN EN 6247);
  • lasery klasy 1, 1M, 2, 2M lub 3R;
  • lasery klasy 3B lub 4 przy zastosowaniu środków ochrony zbiorowej.
Inaczej będzie brzmiał załącznik do rozporządzenia – wprowadzone już wcześniej normy (PN EN 14255-1/-2) zostaną uzupełnione o konkretne wartości poszczególnych współczynników (m.in. wartości względnych skuteczności widmowych wywoływania uszkodzeń narządów). Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od chwili jego ogłoszenia.

(Źródło: Podatki.biz)