e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zwolnienia chorobowe kosztują pracodawców ponad 23 mld zł 2011-11-02


Zwolnienia chorobowe kosztowały polskie firmy i ZUS w 2010 r. ponad 23 mld 200 mln zł. Pracownicy spędzili na chorobowym ponad 200 mln dni, a ich średnia absencja w pracy wynosiła ok. 12 dni. Koszty związane z nieobecnościami pracowników stanowiły 40 proc. wartości całego budżetu NFZ. Tak wynika z najnowszych analiz firmy Work Service.

Zdaniem Pracodawców RP jest to związane z nadużywaniem przez pracowników prawa do zwolnień lekarskich.

Wioletta Żukowska, ekspert Pracodawców RP przypomina, że za okres choroby pracownik otrzymuje 80 proc. wynagrodzenia. Nieobecnemu pracownikowi pracodawca wypłaca pensję przez pierwsze 33 dni choroby (za następne dni zwolnienia płaci ZUS), a ponadto musi pokryć koszty związane z koniecznością zastąpienia pracownika przebywającego na zwolnieniu. Jak podkreśla Wioletta Żukowska: „Pracodawca traci podwójnie. Co więcej, zdecydowaną większość tych obciążeń pracodawca ponosi sam, bowiem jedynie niecałe 2 proc. wszystkich zwolnień chorobowych przekracza 35 dni. Okres choroby nierzadko jest także wykorzystywany przez pracowników jako forma dodatkowego urlopu albo dorobienia“.

Pracodawcy RP postulują, aby okres pobierania wynagrodzenia za czas choroby został skrócony do 14 dni. Pozwoliłoby to zaoszczędzić przedsiębiorcom 2,5 mld zł. Dzięki poznaniu powodów, dla których pracownicy masowo korzystają ze zwolnień lekarskich, pracodawcy będą mogli zaoszczędzić nawet 50 proc.

Zdaniem Żukowskiej konieczne jest również zapewnienie sprawnego i efektywnego systemu kontroli, bowiem w przypadku przedsiębiorców takie uprawnienia są często prawem na papierze. Elektroniczny system kontroli proponowany przez ZUS może okazać się skutecznym rozwiązaniem, który ograniczy problem fikcyjnych zwolnień.

(Źródło: Pracodawcy RP)