e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zmiana wzoru zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy - ZUS ZLA 2011-11-02


Zmieni się wzór zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy - ZUS ZLA. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) przygotowało projekt z którego wynika, że aby otrzymać zaświadczenie lekarskie nie trzeba będzie podawać NIP, tylko PESEL.

Zmianie ulegną następujące wzory:

  • wzór zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy - ZUS ZLA,
  • wzór zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika - ZUS ZLA/K.
Nowelizacja powstała w wyniku wejścia w życie noweli ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Zgodnie z tymi przepisami osoby fizyczne, które nie są przedsiębiorcami posługują się w postępowaniach przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych identyfikatorem PESEL, a nie jak dotychczas NIP i PESEL.

Zaświadczenie , które usprawiedliwia nieobecność w pracy wystawia lekarz, który podpisał umowę z ZUS. Niezdolność do pracy może wynikać z choroby lub konieczności zapewnienia opieki choremu członkowi rodziny. Takiego druku nie wystawia się uczniom i studentom. Treść zaświadczenia jest poufna.

Zwolnienie lekarskie może też być wystawione po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeśli niezdolność do pracy powstała do 14 dni od dnia ustania ubezpieczenia i trwa bez przerwy co najmniej 30 dni.

(Źródło: PAP)