e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Posiedzenie Rady Konsultacyjnej AOTM w sprawie lokalnych programów zdrowotnych 2011-11-02


7 listopada odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Konsultacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych., podczas którego zostaną przygotowane stanowiska oraz opinie w kilku sprawach.

Na posiedzeniu zostaną przygotowane stanowiska w sprawie:

 • zmiany poziomu lub sposobu finansowania lub usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych świadczenia gwarantowanego "MABTHERA” (rytuksymab) we wskazaniu: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów;
 • zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczeń gwarantowanych lub ich usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych;
 • SOMATULINE AUTOGEL” (Lanreotyd) we wskazaniu: leczenie akromegalii;
 • SANDOSTATIN, SANDOSTATIN LAR” (Okreotyd) we wskazaniu: leczenie akromegalii.
Rada zajmie się również opiniami:

 • w zakresie wydzielenia nowych wariantów w ramach świadczenia wysokospecjalistycznego nr 12 "Mechaniczne pozaustrojowe wspomaganie serca pulsacyjnymi sztucznymi komorami” z zastosowaniem sztucznej komory lub sztucznych komór u dzieci o wadze ciała do 40 kilogramów jako wariantów 12.6-12.10;
 • w zakresie utworzenia wspólnej grupy limitowej dla produktów leczniczych zawierających substancje czynne: Dalteparinum natricum, Enoxaparinum natricum, Nadroparinum calcium, Rivaroxabanum, Debigatran etexilate;
 • w sprawie „Wyodrębnienia „Operacji typu Norwood” wraz z modyfikacjami, jako wariantu (8.6) świadczenia wysokospecjalistycznego nr 8, tj. Operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia z wyłączeniem operacji izolowanych przewodów tętniczych, finansowanego ze środków budżetu państwa, będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia”.
Nie zabraknie również opinii o lokalnych programach zdrowotnych:

 • Program profilaktyki szczepień przeciwko zakażeniom wirusowym będących przyczyną raka szyjki macicy w gminie Strzelno na lata 2011- 2015 (Gmina Strzelno),
 • Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy, raka sromu, raka pochwy oraz brodawkom płciowym wywołanym przez wirusy HPV (Powiat Bełchatów),
 • Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego (Związek Gmin Zagłębia Miedziowego),
 • Program Przeciwdziałania Rakowi Szyjki Macicy w Powiecie Lipnowskim na lata 2011-2012 (Powiat Lipno),
 • Pilotażowy Program Szczepień Przeciwko HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy (Powiat Mogilno).
(Źródło: AOTM)