e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Materiały edukacyjne na temat cukrzycy w szkołach 2011-11-02


Poziom wiedzy społeczeństwa na temat cukrzycy jest niewielki i dlatego resort zdrowia zdecydował się na podjęcie działań edukacyjnych. Już niedługo w 2,8 tys. szkołach pojawią się materiały edukacyjne na temat cukrzycy, w telewizji zostaną pokazane spoty przedstawiające problemy związane z tą chorobą, powstanie specjalny serwis internetowy, a pielęgniarki będą szkolone na edukatorów cukrzycy. Trwają również bezpłatne badanie profilaktyczne.

Anna Kamińska, dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej przedstawiła badania, z których wynika, że dwie trzecie Polaków nie wie jak zapobiegać cukrzycy, ani jakie są jej objawy. 40 proc. nie zdaje sobie sprawy, że nieleczona cukrzyca prowadzi do poważnych powikłań. Jedynie 6 proc. wie jak pomóc osobie w stanie hipoglikemii.
Już niedługo zarówno w TVP jak i TVN, będą emitowane spoty telewizyjne przygotowane przez resort zdrowia, które będą informowały o zagrożeniach związanych z cukrzycą. Ministerstwo Zdrowia jest w trakcie tworzenia serwisu internetowego nt. cukrzycy, który będzie skierowany do dzieci rodziców oraz do lekarzy. Od 1 stycznie będzie dostępny pod adresem www.cukrzyca.gov.pl. Oprócz tego, do 2,8 tys. szkół zostaną rozesłane materiały edukacyjne zwierające broszury oraz 3 filmy.

Wszystkie te działania Ministerstwo Zdrowia podjęło w ramach realizacji programu zdrowotnego "Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym - Moduł II pn. Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2010-2011”. Koszty programu w 2010 roku wyniosły 1,435 mln zł, a w 2011 roku - 2,621 mln zł.

Ważnymi elementami programu są szkolenia dla pielęgniarek i położnych przygotowujące do pracy na stanowisku edukatora cukrzycy. W 2011 roku w przewiduje się przeszkolenie około 70 pielęgniarek i położnych. W ramach programu realizowane są również badania profilaktyczno-diagnostyczne, konsultacje diabetologiczne, oraz specjalistyczne szkolenia edukacyjne. Realizatorem tej części programu jest Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

(Źródło: Rynekzdrowia.pl)