e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w październiku 2011 roku 2011-11-17


W październiku 2011r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 11,8 proc. W porównaniu do września 2011 roku nie zmieniła się.

W październiku 2010 roku wskaźnik ten kształtował się na poziomie 11,5 proc. i w porównaniu do września 2010 roku także nie zmienił się. Wzrost stopy bezrobocia w październiku 2011 roku (w granicach od 0,1 punktu do 0,2 punktu) odnotowano w ośmiu województwach. Największy wzrost natężenia bezrobocia występował w województwie warmińsko-mazurskim. Spadek stopy bezrobocia (o 0,1 punktu) odnotowano tylko w województwie świętokrzyskim. W pozostałych siedmiu województwach stopa bezrobocia w porównaniu do września nie zmieniła się.

Liczba bezrobotnych w końcu października 2011 roku wyniosła 1 868,8 tys. osób. W porównaniu do końca września 2011 roku wzrosła o 7,1 tys. osób (o 0,4 proc.). Dla porównania w analogicznym okresie 2010 roku (październik - wrzesień) odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 6 tys. osób (o 0,3 proc.).
Względny (procentowy) wzrost liczby bezrobotnych w październiku 2011 roku odnotowano w jedenastu województwach. Najsilniejszy był w województwie pomorskim i zachodniopomorskim. Tam liczba bezrobotnych w porównaniu do września zwiększyła się o 1 proc. (o 1 tys. osób). W województwie lubuskim i łódzkim zmiany bezwzględne w liczbie bezrobotnych były tak niewielkie, że nie wpłynęły na zmiany w wartościach względnych (wzrost o 25 osób w województwie lubuskim i spadek o 39 osób w województwie łódzkim). W trzech województwach: mazowieckim, opolskim i świętokrzyskim spadła liczba bezrobotnych. Najsilniejszy spadek odnotowano w województwie świętokrzyskim (o 0,9 proc. tj. o 700. osób).

Urzędy pracy sygnalizują, że wzrost liczby bezrobotnych w październiku 2011r. był spowodowany zwłaszcza:

  • rejestracją osób po zakończeniu umów na czas określony;
  • rejestracją osób po zakończeniu prac sezonowych (m.in. w turystyce, budownictwie, ogrodnictwie, leśnictwie) oraz zakończeniem aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu;
  • spadkiem liczby ofert pracy zgłaszanych do urzędów pracy, a tym samym zmniejszoną liczbą podjęć pracy.
Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w październiku 2011 roku wyniosła 54,5 tys. W porównaniu do września 2011 roku spadła o 14,5 tys. (o 21 proc.).

Dla porównania w październiku 2010 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 88,8 tys. ofert pracy. Spadek liczby wolnych miejsc pracy w październiku 2011 roku odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy względny - o 31,2 proc. odnotowano w województwie zachodniopomorskim (o 1 100 ofert) i województwie świętokrzyskim (o 600 ofert).

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)