e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Dłuższa praca niepełnosprawnych 2011-11-17


Zgodnie z nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, od 1 stycznia 2012 r. pracujące osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będą pracować w pełnym wymiarze czasowym. Ze zmianami nie zgadzają się pracodawcy oraz związki zawodowe. „Solidarność” zaskarżyła kontrowersyjną ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby ze znacznym (lub umiarkowanym) stopniem niepełnosprawności mogą pracować maksymalnie 7 godzin na dobę (35 godzin tygodniowo). W przypadku dłuższej pracy wymagana jest zgoda lekarza. W pełnym wymiarze czasowym mogą pracować osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności.
Nowe przepisy, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2011 roku zakładają, że niepełnosprawni ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będą mogli powrócić do 7-godzinnego trybu pracy jedynie na wniosek lekarza. Spory budzi brak jakichkolwiek reguł i mechanizmu kontroli decyzji lekarza, nie ma też kryteriów, jakie musi spełnić pracownik, by krócej pracować. Organizacje pracodawców oraz związki zawodowe zgadzają się z tym, że nowe regulacje muszą zostać dookreślone tak, aby przywilej krótszej pracy odpowiadał potrzebom niepełnosprawnych pracowników i korzystnie wpływał na ich sytuację. „Solidarność” zaskarżyła już ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.

(Źródło: Podatki.biz)