e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Polacy nadal wiedzą zbyt mało o przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc 2011-11-17


16 listopada obchodzimy Światowy Dzień POChP. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia na świecie na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc choruje około 600 mln osób. Po chorobach kardiologicznych i onkologicznych POChP jest trzecią, najczęściej występującą przyczyną zgonu.

Chorują na nią zwłaszcza długoletni palacze papierosów, ale czynnikiem ryzyka jest także bierne palenie, przebywanie w środowisku, gdzie występuje duży poziom zapylenia lub pyłów i dwutlenku siarki. POChP zagraża również osobom z częstymi infekcjami dróg oddechowych.

W Polsce na POChP choruje 2 mln osób, ale tylko 1/3 chorych jest prawidłowo zdiagnozowana i leczona. Problemem jest wciąż niedostateczna społeczna świadomość tego problemu. Pacjenci rzadko idą do lekarza w początkowym stadium choroby, a wczesne rozpoznanie, prawidłowe leczenie oraz popularyzacja zachowań prozdrowotnych, to możliwość zahamowania rozwoju POChP.
Podstawową bronią w walce z POChP jest edukacja pacjentów oraz wczesne wykrycie choroby. Podstawowym badaniem, dzięki któremu można wykryć POChP jest bezbolesne i krótkotrwałe badanie spirometryczne.

(Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia)