e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2011-11-30


2 grudnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie trybu powoływania i sposobu działania komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych oraz trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych. Dz.U. z 17 listopada 2011r. Nr 246, poz. 1475.

15 grudnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Dz.U. z 15 listopada 2011r. Nr 244, poz. 1458.

15 grudnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dz.U. z 15 listopada 2011r. Nr 244, poz. 1459.