e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zatrudnianie niepełnosprawnych 2011-11-30


Według nowych przepisów ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 201 poz. 1183), szukając kandydatów do pracy na stanowiska w służbie cywilnej oraz w samorządach, urzędy muszą dawać pierwszeństwo osobom niepełnosprawnym.

Osoba niepełnosprawna będzie miała pierwszeństwo w zatrudnieniu, jeżeli będzie w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów. Przy rekrutacji na wyższe stanowiska w służbie cywilnej osoba niepełnosprawna będzie miała pierwszeństwo, gdy znajdzie się w dwójce najlepszych kandydatów. W takiej sytuacji nie liczą się wyniki pozostałych kandydatów.
Osoba niepełnosprawna musi złożyć wraz z innymi dokumentami, potwierdzenie jej niepełnosprawność. Jeśli tego nie zrobi, nie będzie mogła skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu.

Nowe przepisy dotyczą urzędów, w których w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 proc. (zgodnie z przepisami o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).
Takie same zasady dotyczą urzędów, które szukają kandydatów na stanowiska urzędnicze w samorządach. Wyjątek dotyczy naboru na stanowiska kierownicze - w tym przypadku osoby niepełnosprawne nie będą uprzywilejowywane nawet wtedy, gdy wskaźnik zatrudnienia w urzędzie organizującym nabór jest niższy niż 6 proc.

(Źródło: Wnp.pl)