e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wydawanie druku ZUS RMUA 2011-11-30


Zgodnie z ustawą z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców, od 2012 r. pracodawcy będą mogli wystawiać druk ZUS RMUA raz na rok zamiast raz w miesiącu.

Według ustawy zawarte w ZUS RMUA informacje o kwocie należnych za niego składek pracodawca będzie przekazywał pracownikowi raz w roku w podziale na poszczególne miesiące w terminie do 28 lutego danego roku za poprzedni rok kalendarzowy. Dotychczas RMUA było wydawane co miesiąc. Tak więc pierwszy roczny druk ZUS RMUA, zawierający informacje o składkach za rok 2012 r., pracodawcy będą musieli wydać pracownikom do 28 lutego 2013 r. Informacje mogą być przekazywane na piśmie lub w formie elektronicznej.
Druk ZUS RMUA był zazwyczaj przedstawiany przez pracowników jako dowód ubezpieczenia potwierdzający prawo do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej. W czasie obowiązywania nowych przepisów, na wniosek pracownika, pracodawca będzie miał obowiązek wydać ZUS RMUA wcześniej, ale nie częściej niż raz na miesiąc za miesiąc poprzedni.

(Źródło: Wnp.pl)