e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zmiany dotyczące becikowego 2011-11-30


Dotychczas, aby otrzymać becikowe wystarczyło udowodnić (na dowolnym druku), że przez całą ciążę kobieta chociaż raz była badana przez lekarza ginekologa lub położną. Od stycznia 2012 roku zacznie obowiązywać nowy przepis, który zakłada, że becikowe otrzymają tylko kobiety, które udowodnią, że były pod opieką lekarza od 10. tygodnia ciąży.

Lekarz prowadzący ciąże musi bowiem wypisać specjalne zaświadczenie. Wzór takiego dokumentu dołączony jest do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży z 2010 r.

(Źródło: prawapacjenta.eu)