e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Pieniądze przeznaczone na walkę z otyłością 2011-11-30


Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat dotyczący wysokości środków finansowych przeznaczanych na realizację programu zdrowotnego pn.: "Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH na lata 2007-2011".

Resort zareagował na informację na temat wysokości środków finansowych przeznaczanych na realizację wspomnianego programu zdrowotnego, która została zamieszczona w dniu 16 listopada 2011 r. na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli („NIK o otyłości wśród uczniów”). Jak poinformował Departament Polityki Zdrowotnej resortu zdrowia wysokość środków przeznaczanych na realizację programów zdrowotnych w danym roku zależy od przyznanych limitów na ten cel określonych w budżecie Ministerstwa Zdrowia.

Tak więc na realizację wspomnianego programu zdrowotnego, w 2009, 2010 i 2011 roku dokonywana była jego nowelizacja dostosowująca zakres i rodzaj zadań do przyznanego limitu. To było powodem różnic w kwotach zamierzonych i faktycznie przeznaczonych.

Resort poinformował, że chociaż w 2007 roku zaplanowano na realizację powyższego planu w latach 2007-2011 kwotę 12,2 mln zł, to jednak po korektach faktycznie wydano na ten cel ok. 3,5 mln. zł.

(Źródło: Ministerstwo Zdrowia)