e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii jednym z lepszych ośrodków leczenia raka piersi 2011-11-30


Szczecińskie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi działające w centrum onkologii stara się o akredytację Międzynarodowego Towarzystwa Senologicznego (SIS). Towarzystwo to promuje powstawanie w Europie tzw. breast units. Są to ośrodki, w których leczenie nowotworów raka piersi opiera się na leczeniu interdyscyplinarnym.

W Polsce dwa ośrodki onkologiczne: w Warszawie i w Szczecinie dają chorym na raka piersi takie same szanse wyleczenia jakie mają chore kobiety w Wielkiej Brytanii.

Średnia pięcioletnia przeżywalność z tą chorobą w Polsce wynosiła w 2010 r. 75 proc., a natomiast:

  • w zachodniopomorskim sięgała 78,6 proc.,
  • w mazowieckiem - 79,3 proc.;
  • najgorsza przeżywalność wypadała w Małopolsce - 68,7 proc.
Dyrekcja Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii ma nadzieje w maju 2012 r., po oddaniu nowego obiektu, spełni wszystkie kryteria SIS.

(Źródło: Gazeta.pl)