e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Inflację napędził wzrost opłat za zdrowie 2011-12-15


Prezes Głównego Urzędu Statystycznego poinformował, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011r. wzrosły o 0,7 proc. w porównaniu do października 2011r. Ważny wpływ na inflację miały m.in. podwyżki cen związanych z leczeniem (o 2,3%).

GUS podał, że największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie: podwyżki cen żywności o 1,3% (podwyższyły wskaźniki inflacji o 0,27 pkt. proc.), opłat związanych z transportem o 1,5% (podwyższyły wskaźniki inflacji o 0,14 pkt. proc.), a także opłat związanych ze zdrowiem o 2,3% (podwyższyły wskaźniki inflacji o 0,11 pkt. proc. ).

Listopadowy wzrost opłat związanych leczeniem związany był z wejściem w życie z dniem 16 listopada 2011r. nowych rozporządzeń Ministra Zdrowia, dotyczących cen leków refundowanych. Również znacznie droższe niż w październiku były artykuły farmaceutyczne (3,8 proc.), wzrosły także ceny usług stomatologicznych (o 0,3 proc.) i lekarskich (o 0,2 proc.).

(Źródło: GUS)