e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2011-12-15


17 grudnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. Dz.U. z 16 września 2011r. Nr 194, poz. 1152