e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie 2011-12-15


Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie to już nie tylko izba wytrzeźwień, ale i placówka terapeutyczna.

Gazeta Krakowska poinformowała, że do izby wytrzeźwień w Krakowie trafia rocznie 11 tys. osób. Jednak teraz będą mieć możliwość wytrzeźwienia oraz skorzystania z terapii uzależnień. Do dyspozycji uzależnionych będą m.in. terapeuci, sale do rehabilitacji, pracownia malarska, siłownia.
Budynek CPU kosztował 11 mln zł. Co roku miasto na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydaje ok. 17 mln zł - 7,5 mln zł z tej kwoty pochłonie roczne utrzymanie i funkcjonowanie Centrum.

(Źródło: gazetakrakowska.pl)